M-Cult etsii toiminnanjohtajaa | M-Cult is looking for an Executive Director

13.12.23

Banner _ New Director

 

M-cult etsii toiminnanjohtajaa kokoaikaiseen työsuhteeseen

 

Työnkuva: Toiminnanjohtaja, Mediakulttuuriyhdistys M-cult ry

Työ alkaa: 1.2.2024 alkaen tai sopimuksen mukaan

Työn kesto: 12 kk määräaikainen, mahdollisuus jatkoon

Koeaika: 6 kk

Työaika: 100% 

Palkka: 3 200 €

Mediakulttuuriyhdistys M-cult ry hakee toiminnanjohtajaa luotsaamaan yhdistystä taide- ja kulttuurikentän näköalapaikalla.

 

Toiminnanjohtaja hallinnoi yhdistyksen taloutta ja varmistaa, että yhdistyksen resurssit käytetään yhdistyksen tavoitteiden kannalta tehokkaasti. Hän johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintoja sekä projekteja ja toimii yhdyshenkilönä yhdistyksen hallituksen, jäsenten ja muiden sidosryhmien välillä.

Työsuhde on määräaikainen johtuen yhdistyksen tämänhetkisestä varmistuneesta rahoituksesta ja rahoituksen syklisyydestä. Työsuhdetta pyritään jatkamaan määräaikaisuuden jälkeen.

Toiminnanjohtaja vastaa henkilöstöhallinnosta yhdistyksessä. Hänen tehtäviinsä kuuluu varmistaa, että henkilöstöllä on tarvittavat resurssit tehtäviensä hoitamiseen ja että he ovat motivoituneita ja sitoutuneita yhdistyksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lisäksi toiminnanjohtaja kehittää yhdistyksen strategiaa ja tavoitteita yhdessä yhdistyksen hallituksen kanssa. Hän myös koordinoi yhteistyötä muiden järjestöjen ja sidosryhmien kanssa ja varmistaa, että yhdistys on näkyvä ja merkittävä toimija alueellaan jatkossakin.

 

Toiminnanjohtaja vastaa pääasiassa seuraavista asioista:

  • yhdistyksen henkilöstöstä
  • yhdistyksen rahoituksen hakemisesta ja seuraamisesta
  • residenssiasunnon toiminnan kehittämisestä ja ylläpitämisestä
  • toimintasuunnitelman kehittämisestä ja käytäntöönpanosta 
  • raportoinnista

 

Toiminnanjohtajan tukena ovat yhdistyksen hallitus, tuottaja, kirjanpitäjä sekä projektikohtaisesti palkattava henkilöstö.

Hakijalta odotetaan tehtävään soveltuvaa koulutusta, työkokemusta vastaavanlaisista töistä ja taloushallinnon osaamista. Mediataiteen kentän tuntemus sekä kokemus taide- ja kulttuurialan tuotantotehtävistä ja esihenkilötyöstä luetaan eduksi.

Hakijan tulee kyetä työskentelemään englanniksi. Suomen kielen taito ei ole ehdoton vaatimus. Rohkaisemme erilaisista taustoista tulevia hakijoita hakemaan paikkaa.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus 18.1.2024 klo 16:00 mennessä osoitteeseen m-cult.board@m-cult.org. Liitä mukaan tiivis CV ja kahden suosittelijan yhteystiedot. Vastaamme mielellämme kysymyksiin sähköpostilla: m-cult.board@m-cult.org. Tehtävään liittyvät haastattelut pidetään tammikuun 2024 aikana.

 

M-cult tiiviisti

M-cult on Helsingissä vuodesta 2000 toiminut yhdistys pääkohteinaan media- ja yhteisötaiteen uudet muodot. Toimistomme ja residenssiasuntomme sijaitsevat lähellä toisiaan Vallilassa.

M-cultin edellinen pitkäaikainen toiminnanjohtaja luopui tehtävästään henkilökohtaisista syistä syksyllä 2023, minkä johdosta yhdistyksen on nyt aika etsiä uusia suuntia ja toimintatapoja pitkää historiaansa kunnioittaen.

Vuonna 2021 ja 2022 M-cultin keskimääräinen henkilökunnan lukumäärä oli 3 henkilöä. Yhdistys pyörittää yli 100 000 euron budjettia vuositasolla. Vuonna 2023 M-cult sai lahjoituksena puutalo-osakkeen Vallilasta, joka toimii yhdistyksen hallinnoimana residenssiasuntona.

M-cultin tavoite on mahdollistaa uusia teoksia ja taiteellisia prosesseja sekä luoda tekijöille ja yleisöille kohtaamisympäristöjä, joissa maailma näyttäytyy uusina toiminnan mahdollisuuksina. Perinteisten taiteen esityspaikkojen sijaan M-cult vie taiteen usein median, kaupunkitilan ja arjen ympäristöihin. Erityisenä kiinnostuksen kohteena M-cultilla ovat teknisesti ja sosiaalisesti kokeelliset menetelmät ja prosessit.

Viime vuosina M-cultin ytimeen on vakiintunut pitkäjänteinen työskentely taiteilijaresidenssien ja temaattisten ohjelmien puitteissa. M-cult on mukana European Media Art Platform -verkostossa.

M-cultin toimintaa tukevat mm. Taike, Helsingin kaupunki, Koneen Säätiö ja EU.

___________________________________________________________________________

 

M-cult is looking for an Executive Director for a full-time position

 

Job Title: Executive Director, M-cult ry

Start Date: February 1, 2024, or as agreed

Duration: 12 months, with the possibility of extension

Probation Period: 6 months

Working Hours: 100%

Salary: 3 200 €

Media Culture Association M-cult ry is seeking an Executive Director to lead the organization in the forefront of the art and culture sector.

 

The Executive Director will manage the association's finances, ensuring that resources are efficiently utilized in line with the organization's goals. They will lead and develop the association's activities and projects, serving as a liaison between the board, members, and other stakeholders.

This is a fixed-term position due to the current confirmed funding and the cyclicality of funding. Efforts will be made to extend the employment beyond the initial term.

The Executive Director is responsible for personnel management within the association, ensuring that staff have the necessary resources and are motivated and committed to achieving the organization's objectives.

Additionally, the Executive Director will collaborate with the board to develop the association's strategy and goals. They will coordinate partnerships with other organizations and stakeholders, ensuring the association remains visible and influential in its field.

 

The Executive Director's main responsibilities include:

  • Association's personnel
  • Seeking and monitoring funding
  • Developing and maintaining the residency program
  • Developing and implementing the action plan
  • Reporting

 

The Executive Director will be supported by the association's board, producer, accountant, and project-specific hired staff.

Applicants are expected to have relevant education, work experience in similar roles, and financial management skills. Knowledge of media arts and experience in artistic and cultural production and leadership are considered advantages.

The applicant must be able to work in English. Finnish language skills are not an absolute requirement. We encourage applicants from diverse backgrounds to apply.

Submit your application by January 18, 2024, at 4:00 PM to m-cult.board@m-cult.org. Include a concise CV and contact information for two references. Questions can be addressed via email at m-cult.board@m-cult.org. Interviews related to the position will be conducted in January 2024.

 

About M-cult

M-cult is an association based in Helsinki since 2000, focusing on new forms of media and community art. Our office and residency are located near each other in Vallila.

The previous long-term Executive Director of M-cult stepped down in the fall of 2023 for personal reasons. This transition prompts the association to explore new directions while honoring its extensive history.

In 2021 and 2022, M-cult had an average staff of three people, managing an annual budget of over €100,000. In 2023, M-cult received a donated wooden house share in Vallila, serving as a residency managed by the association.

M-cult's goal is to enable new works and artistic processes, creating meeting environments for creators and audiences where the world is seen as new opportunities for action. M-cult often places art in media, urban spaces, and everyday environments rather than traditional art venues. The association has a particular interest in technically and socially experimental methods and processes.

In recent years, M-cult has focused on artist residencies and thematic programs, becoming part of the European Media Art Platform network.

M-cult's activities are supported by entities such as Taike, the City of Helsinki, Kone Foundation, and the EU.